Επενδυτική στρατηγική

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Αναλύσεις / Προϊόντα / Επενδυτική στρατηγική

Επενδυτική στρατηγική

Η έκθεση περιλαμβάνει εκτενή ανάλυση της ελληνικής αγοράς (μακρο), την ανάλυση αγοράς μετοχών και περιγραφή προτεινόμενης επενδυτικής στρατηγικής καθώς και δικαιολόγηση των προτεινόμενων ενεργειών. Η έκθεση είναι τουλάχιστον ετήσια, μπορεί όμως να επικαιροποιηθεί και περισσότερες από μία φορές μέσα στον χρόνο αν κριθεί απαραίτητο.  

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /