Κλαδικές αναλύσεις

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Αναλύσεις / Προϊόντα / Κλαδικές αναλύσεις

Κλαδικές αναλύσεις

Η έκθεση περιλαμβάνει την εκτεταμένη ανάλυση κλάδου μετά από ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, εταιρικό γεγονός ή εντοπισμό επενδυτικής ευκαιρίας. Οι συγκεκριμένες εκθέσεις αναφέρονται συνήθως σε κλάδους που υποστηρίζουν την κλαδική ανάλυση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις τράπεζες. 

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /