Χρηματιστήριο Αθηνών - Αγορά Παραγώγων

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Επενδυτικές Υπηρεσίες / Παράγωγα / Χρηματιστήριο Αθηνών

Χρηματιστήριο Αθηνών - Αγορά Παραγώγων

Η Optima bank ως Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και ως Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος της Αγοράς Παραγώγων προσφέρει άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση σε όλα τα παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται σε αυτό.

 Επιπλέον λειτουργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής τύπου Β (market maker) σε όλα σχεδόν τα διαθέσιμα Ελληνικά παράγωγα προϊόντα προσφέροντας ρευστότητα και βάθος στην αγορά.

Με ένα από τα μεγαλύτερα desks πωλήσεων, ειδικής διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης στην Ελληνική Αγορά διατηρεί τα τελευταία χρόνια την ηγετική θέση επενδύοντας συνεχώς σε ανθρώπους και σύστημα ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών και συνεργατών της.

Τα παράγωγα προϊόντα  διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές και χρησιμοποιούνται κυρίως για:

 • αντιστάθμιση κινδύνου (hedging)
 • κερδοσκοπία εξαιτίας της μόχλευσης (leverage)
 • εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage)

Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ ή futures) και τα Δικαιώματα Προαίρεσης (options):

 • ΣΜΕ στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης  FTSE25
 • ΣΜΕ σε διάφορες ελληνικές μετοχές μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης
 • δικαιώματα στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE25
 • δικαιώματα σε επιλεγμένες μετοχές (ΕΤΕ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΛΦΑ,ΟΤΕ, ΟΠΑΠ,ΔΕΗ)
 • προϊόντα δανεισμού σε διάφορες μετοχές υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Η σχέση μας με τον κάθε πελάτη είναι μοναδική κι έχει ως βασικούς άξονες:

 • την κατανόηση του επενδυτικού προφίλ του πελάτη και τoν βαθμό εξοικείωσής του με τα παράγωγα προϊόντα
 • την έγκαιρη και συνεχή ενημέρωσή του σε καθημερινή βάση
 • τη μακρά εμπειρία και ουσιαστική γνώση των παραγώγων από τα στελέχη του τμήματος με σκοπό την προστασία του πελάτη
 • την ακρίβεια εκτέλεσης

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τμήμα Ελληνικών Παραγώγων 
E mail: derivativessales@optimabank.gr
Τηλ.:    +30 210 8173410
Fax:    +30 210 6896325


© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /