Δάνεια (Lombard Loans)

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Private Banking / Προϊόντα /Δάνεια

Δάνεια (Lombard Loans)

Δυνατότητα βραχυπρόθεσμου δανεισμού με ενέχυρο κινητών αξιών.

  • Ανταγωνιστικό επιτόκιο
  • Γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /