Ειδική Διαπραγμάτευση

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Ειδική Διαπραγμάτευση

Ειδική Διαπραγμάτευση

Η Optima bank  είναι από τις πρώτες τράπεζες που  εισήγαγαν υπηρεσίες Ειδικής Διαπραγμάτευσης Παραγώγων  στην Ελλάδα. Η Optima bank ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής τόσο στα παράγωγα προϊόντα όσο και στα εισηγμένα εταιρικά ομόλογα του ΧΑ, διατηρώντας ηγετική θέση. Μέσω της Ειδικής Διαπραγμάτευσης ενισχύεται με διαφανή τρόπο η ρευστότητα του παραγώγου, του υποκείμενου τίτλου ή δείκτη καθώς και εταιρικού ομολόγου.

Ο Ειδικός Διαπραγματευτής έχει υποχρέωση να εισάγει ταυτόχρονα εντολές αγοράς και πώλησης, για προκαθορισμένο ελάχιστο όγκο και προκαθορισμένο περιθώριο (bid-ask spread). Πέραν της αύξησης της ρευστότητας και της εμπορευσιμότητας, μέσω της Ειδικής Διαπραγμάτευσης περιορίζονται οι έντονες διακυμάνσεις, αυξάνεται η αξιοπιστία  και βελτιώνεται η αναγνωσιμότητα τόσο των εισηγμένων προϊόντων όσο και της αγοράς στο σύνολό της.

Η Optima bank ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής στα παρακάτω προϊόντα:

Σ.Μ.Ε. ΜΕΤΟΧΩΝ  

 • ALPHA BANK 
 • EFG EUROBANK ERGASIAS 
 • ΕΛΛΑΚΤΩΡ
 • GRIVALIA PROPERTIES 
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
 • ΟΤΕ
 • ΙΝΤΡΑΛΟΤ
 • JUMBO S.A
 • MOTOR OIL
 • ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΟΠΑΠ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 • ΟΛΠ
 • ΔΕΗ
 • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΚΗ
 • CENERGY
 • TITAN 
 • COCA-COLA 
 • FOLLI-FOLLIE
 • ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σ.Μ.Ε. ΔΕΙΚΤΩΝ

 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙ  ΜΕΤΟΧΩΝ

 • ΟΤΕ
 • ALPHA BANK
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 • ΟΠΑΠ
 • ΔΕΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙ  ΔΕΙΚΤΩΝ

 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

 • HOUSEMARKET (ΙΚΕΑ)
 • ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Παράλληλα η Optima bank αποτελεί ένα από τους κύριους διαπραγματευτές / αντισυμβαλλόμενους στο σύνολο των μη Εισηγμένων στο ΧΑ Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων (Ελληνικά Πετρέλαια, Motor Oil, Titan, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Intralot) καθώς και σε επιλεγμένα κυβερνητικά ομόλογα (Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Κυπριακής Δημοκρατίας). Στα εν λόγω αξιόγραφα η Τράπεζα παρέχει καθημερινά τιμές στην πελατειακή της βάση, θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες, συμβάλλοντας στη ρευστότητα των συγκεκριμένων αγορών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τμήμα Ειδικής Διαπραγμάτευσης

e-mail: marketmakingdesk@optimabank.gr
Τηλ.:   +30 210 8173421 / +30 210 8173447 
Fax:    +30 210 6896325

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /