Επενδυτική Τραπεζική

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Επενδυτική Τραπεζική

Επενδυτική Τραπεζική

Η Optima bank αποτελεί έναν από τους κορυφαίους συμβούλους επενδυτικής τραπεζικής στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τον υπ' αριθμό 1 Σύμβουλο Επενδυτικής Τραπεζικής στην Ελλάδα και την Κύπρο τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, με συμμετοχή στις μεγαλύτερες, σχετικά με Κεφαλαιαγορές (ECM), συναλλαγές στην περιοχή και μια γκάμα από εν εξελίξει έργα εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A deals)

Προσφέροντας το σύνολο των υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής, τα στελέχη της Optima bank συνδυάζουν άριστη γνώση των τοπικών και διεθνών αγορών, υψηλού επιπέδου τεχνική κατάρτιση, οξυδέρκεια και διακεκριμένη εμπειρία στην επιτυχή εκτέλεση εταιρικών πράξεων και συναλλαγών επενδυτικής τραπεζικής.

Η Optima bank, μέσω της Διεύθυνσης Investment Banking, προσφέρει δημιουργικές, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των πελατών της, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής.

 • Υπηρεσίες Αγοράς Χρήματος

Πλήρης γκάμα χρηματοδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η Optima bank προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες χρηματοδοτήσεων όπως οι ακόλουθες:

 • Εκδόσεις εταιρικών χρεογράφων (ΚΟΔ, ΜΟΔ, κ.λπ.)
 • Αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικών συμμετοχών μέσω venture capital funds
 • Υπηρεσίες Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Ευρύ φάσμα διαφοροποιημένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα εξαγορών και συγχωνεύσεων μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθες:

 • Εντοπισμός πιθανών στόχων εξαγοράς
 • Buy/Sell side συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Αποτίμηση εταιρειών
 • Συντονισμός νομικών και λοιπών συμβούλων
 • Υπηρεσίες Αγοράς Κεφαλαίων

Πολυετής εμπειρία και σημαντική εξειδίκευση σε υπηρεσίες αγοράς κεφαλαίων, όπως ενδεικτικά οι ακόλουθες:

 • Πρωτογενής αγορά - Εισαγωγή εταιρειών στο Χ.Α. (IPOs)
 • Δευτερογενής αγορά (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων)
 • Δημόσιες Προτάσεις
 • Ιδιωτικές Τοποθετήσεις
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Έκδοσης
 • Αναδοχές
 • Λοιπές υπηρεσίες που σχετίζονται με υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς
 • Υπηρεσίες Εταιρικών Αναδιοργανώσεων

H Optima bank παρέχει υπηρεσίες εταιρικής αναδιοργάνωσης σε εταιρείες προσφέροντας ένα πλήρες σχέδιο αναδιάρθρωσης σε λειτουργικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα παρακάτω:

 • Μελέτη για τη λειτουργική αναδιάρθρωση των εταιρειών
 • Αποτίμηση Εταιρειών
 • Ανεύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για τη μείωση του χρηματοδοτικού κόστους

 Για περισσότερες πληροφορίες: 

Διεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής
E mail: invbanking@optimabank.gr 
Τηλ.:    + 30 210 8173957
Fax:     + 30 210 6853207

Ταχυδρομική Διεύθυνση 
Διεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής  
Optima bank 
Αμερικής 6 
106 71 Αθήνα 

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /