Καταθέσεις

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Private Banking / Προϊόντα /Καταθέσεις

Καταθέσεις

Δυνατότητα για απλά και σύνθετα καταθετικά προϊόντα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

  • Προθεσμιακές καταθέσεις σε όλα τα κύρια νομίσματα
  • Κάρτα αναλήψεων (debit card) της Optima bank
  • Σύνθετα καταθετικά προϊόντα
  • Μπλοκ επιταγών της Optima bank

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /