Καταθέσεις και Πληρωμές

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Τραπεζικές Υπηρεσίες / Καταθέσεις και Πληρωμές

Καταθέσεις και Πληρωμές

Λογαριασμός Ταμιευτηρίου

Έντοκος λογαριασμός αποταμιεύσεως για φυσικά πρόσωπα, μέσω του οποίου μπορείτε να πραγματοποιείτε τις καθημερινές συναλλαγές σας όπως μεταφορές κεφαλαίων, πιστώσεις προϊόντων επιταγών, πληρωμές υποχρεώσεών σας.

Ο λογαριασμός σας προσφέρει:

 • Άμεση πρόσβαση στα χρήματά σας οποιαδήποτε στιγμή, άνετα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας τη χρεωστική κάρτα της Optima bank.
 • Δυνατότητα αυτόματης εξόφλησης της πιστωτικής σας κάρτας, έκδοσης Optima bank.
 • Δυνατότητα σύνδεσης του λογαριασμού σας με τον χρηματιστηριακό σας κωδικό με πάγια εντολή για εξυπηρέτηση των επενδυτικών σας συναλλαγών.
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε επενδυτικά προϊόντα της Optima bank.
 • Τριμηνιαία ενημέρωση μέσω ταχυδρομείου και δυνατότητα αποστολής μέσω e-mail εφόσον το ζητήσετε.
 • Δυνατότητα ημερήσιας ενημέρωσης μέσω e-mail.

 Λογαριασμός Όψεως Ιδιωτών σε ευρώ ή συνάλλαγμα

Τρεχούμενος λογαριασμός για φυσικά πρόσωπα, μέσω του οποίου μπορείτε να πραγματοποιείτε τις καθημερινές σας συναλλαγές σε ευρώ ή συνάλλαγμα (στα βασικά νομίσματα).

Σας προσφέρει ό,τι και ο λογαριασμός Ταμιευτηρίου, με επιπλέον τη δυνατότητα έκδοσης Καρνέ Επιταγών (εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις φερεγγυότητας και τα κριτήρια της Τράπεζας).

 Λογαριασμός Όψεως σε ευρώ ή συνάλλαγμα

Λογαριασμός Καταθέσεων πρώτης ζήτησης για νομικά πρόσωπα, σε ευρώ ή συνάλλαγμα (στα βασικά νομίσματα). Καλύπτει τις ανάγκες των καθημερινών σας επιχειρηματικών συναλλαγών, οι οποίες εκτελούνται άμεσα με ευκολία και ασφάλεια.

Ο λογαριασμός σας προσφέρει:

 • Χορήγηση Καρνέ Επιταγών (εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις φερεγγυότητας και τα κριτήρια της Τράπεζας).
 • Ταχεία και άμεση εξυπηρέτηση στις καθημερινές σας συναλλαγές.
 • Δυνατότητα σύνδεσης του λογαριασμού σας με τον χρηματιστηριακό σας κωδικό με πάγια εντολή για εξυπηρέτηση των επενδυτικών σας συναλλαγών.
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε επενδυτικά προϊόντα της Optima bank.
 • Τριμηνιαία ενημέρωση μέσω ταχυδρομείου και δυνατότητα αποστολής μέσω e-mail εφόσον το ζητήσετε.
 • Δυνατότητα ημερήσιας ενημέρωσης μέσω e-mail.

Προθεσμιακή Κατάθεση

Με την προθεσμιακή κατάθεση των διαθεσίμων σας σε ευρώ ή συνάλλαγμα εξασφαλίζετε ασφαλή τοποθέτηση των χρημάτων σας με ελκυστική απόδοση. Η συνολική απόδοση της κατάθεσης εξαρτάται από το ποσό και το χρονικό διάστημα της προθεσμίας, το οποίο καθορίζεται από εσάς έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.

Επιπλέον, σας προσφέρεται η δυνατότητα, να διακόψετε την προθεσμιακή σας κατάθεση όποτε επιθυμείτε χωρίς κόστος, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμά σας σε επενδυτικά προϊόντα μέσω της Optima bank

Όλες οι παραπάνω καταθέσεις καλύπτονται από το ΤΕΚΕΔιατίθενται από την Τράπεζα σύμφωνα με τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων.

Δείτε την Προ-Συμβατική ενημέρωση των καταθετικών προϊόντων εδώ.

Υπηρεσίες Πληρωμών

Εκτελούμε τις μεταφορές των κεφαλαίων σας με χρέωση του λογαριασμού σας σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, εντός και εκτός Ελλάδος προσφέροντάς σας:

 • ανταγωνιστική τιμολόγηση
 • γρήγορη και ασφαλή εκτέλεση των συναλλαγών σας
 • έμπειρο προσωπικό, για να σας εξυπηρετήσει άμεσα και να σας καθοδηγήσει αποτελεσματικά όταν το χρειαστείτε.

Δείτε αναλυτικά την Τιμολογιακή Πολιτική και το δίκτυο των Ανταποκριτριών Τραπεζών της Optima bank.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Κεντρικό Κατάστημα
email:  CentralBranchOptimabank@optimabank.gr
Τηλ
. : +30 210 8173000

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /