Κοινοποιήσεις Ανοικτών Πωλήσεων στην Ε.Κ.

Κοινοποιήσεις Ανοικτών Πωλήσεων στην Ε.Κ.

Οι κοινοποιήσεις των σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012, για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης, πραγματοποιούνται από την 01 Μαΐου του 2014 μέσω εφαρμογής λογισμικού.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής των κοινοποιήσεων στην Ε.Κ. , από την 01 Μαΐου του 2014, ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο προκειμένου να ανοίξει ένα λογαριασμό για την υποβολή κοινοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να παρέχει συγκεκριμένα έγγραφα. Τα απαιτούμενα έγγραφα καθώς και οδηγίες για τη χρήση του Συστήματος Υποβολής Καθαρών Αρνητικών Θέσεων της Ε.Κ. μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την παρούσα ενημέρωση, μπορείτε να στείλετε e-mail στο ssrs_support@cmc.gov.gr

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /