Λήψη και Διαβίβαση Εντολών

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Private Banking / Υπηρεσίες / Λήψη και Διαβίβαση Εντολών

Λήψη και Διαβίβαση Εντολών

Απευθύνεται σε πελάτες που επιθυμούν να αποφασίζουν οι ίδιοι για τις επενδύσεις τους.

  • Επιτρέπει τη λήψη και διαβίβαση εντολών σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που τηρούνται σε ελληνική ή / και ξένη θεματοφυλακή
  • Προσφέρει δυνατότητα για πολλαπλούς δικαιούχους στις κατηγορίες προϊόντων που επιτρέπει η ελληνική νομοθεσία

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /