Παράμετροι Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς Παραγώγων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών δείτε εδώ τις παραμέτρους διαχείρισης κινδύνου που ισχύουν για τον υπολογισμό του Περιθωρίου Ασφάλισης, την Λίστα Αποδεκτών Ενεχύρων και τους συντελεστές αποκοπής ασφαλειών.

Σχετικό αρχείο

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /