Υπηρεσίες Αγοράς Χρήματος

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Επενδυτική Τραπεζική / Προϊόντα / Υπηρεσίες Αγοράς Χρήματος

Υπηρεσίες Αγοράς Χρήματος

Πλήρης γκάμα χρηματοδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η Optima bank προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες χρηματοδοτήσεων όπως οι ακόλουθες:

  • Εκδόσεις εταιρικών χρεογράφων (ΚΟΔ, ΜΟΔ, κ.λπ.)
  • Αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων
  • Χρηματοδότηση επιχειρηματικών συμμετοχών μέσω venture capital funds

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /