Ε

Εταιρική διακυβέρνηση

Γνώμονάς μας είναι η αποτελεσματική λειτουργία της τράπεζας και των θυγατρικών μας, με διαφάνεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Αρχές

Στην Optima bank, εφαρμόζουμε το σύστημα αρχών και τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία και οι διεθνείς πρακτικές.

Shutterstock 714357475
Shutterstock 714357475

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ενημερωθείτε για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μας.

Ir 1
Ir 1

Εκτελεστική Επιτροπή

Ενημερωθείτε για τη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής μας.

Shutterstock 1714420885(2)
Shutterstock 1714420885(2)

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της τράπεζάς μας, έχουμε συστήσει επιτροπές που υποβοηθούν το Δ.Σ. στο έργο του και αναφέρονται σε αυτό.

Shutterstock 627807629 Edited
Shutterstock 627807629 Edited

Γενικές Συνελεύσεις

Ενημερωθείτε για την ημερομηνία συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της τράπεζάς μας.

Shutterstock 739813360 Cropped
Shutterstock 739813360 Cropped