Ε

Εταιρική Διακυβέρνηση

Γνώμονάς μας είναι η αποτελεσματική λειτουργία της τράπεζας και των θυγατρικών μας, με διαφάνεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Αρχές

Στην Optima bank, εφαρμόζουμε το σύστημα αρχών και τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία και οι διεθνείς πρακτικές.

corporate_governance_hero_mobile
corporate_governance_hero_mobile

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ενημερωθείτε για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μας.

Ir 1
Ir 1

Εκτελεστική Επιτροπή

Ενημερωθείτε για τη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής μας.

Shutterstock 671480917
Shutterstock 671480917

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της τράπεζάς μας, έχουμε συστήσει επιτροπές που υποβοηθούν το Δ.Σ. στο έργο του και αναφέρονται σε αυτό.

Shutterstock 627807629 Edited
Shutterstock 627807629 Edited

Γενικές Συνελεύσεις

Ενημερωθείτε για την ημερομηνία συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της τράπεζάς μας.

Shutterstock 739813360 Cropped
Shutterstock 739813360 Cropped