ΕΕταιρική διακυβέρνηση

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

 
Γεώργιος Τανισκίδης

Γεώργιος
Τανισκίδης

Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πέτρος Τζαννετάκης

Πέτρος
Τζαννετάκης

Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτρης Κυπαρίσσης

Δημήτρης
Κυπαρίσσης

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Κυριακός

Γεώργιος
Κυριακός

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παύλος  Κανελλόπουλος

Παύλος
Κανελλόπουλος

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θεόδωρος Ευθύς

Θεόδωρος
Ευθύς

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κλειώ Λυμπέρη

Κλειώ
Λυμπέρη

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεωργία Κοντογιάννη

Γεωργία
Κοντογιάννη

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος