ΔΔιοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Γεώργιος Κυριακός

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

GIORGOS KYRIAKOS

Διαθέτοντας 30 έτη εμπειρίας, ο κος Γεώργιος Κυριακός ανέλαβε ανώτερες και ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες καθώς και στον τραπεζικό χώρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Optima bank.

Διετέλεσε Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών με αντικείμενο τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και τις αποκρατικοποιήσεις.

Γεννήθηκε το 1961, είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου του Denver και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Boston University, ενώ έχει παρακολουθήσει σειρά Executive Trainings στο INSEAD στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.