ΔΔιοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Άγγελος Σαπρανίδης

Εκτελεστικό Μέλος

ANGELOS SAPRANIDIS

Διαθέτοντας πάνω από 35 έτη εμπειρίας στον τραπεζικό χώρο, ο κ. Άγγελος Σαπρανίδης κατέχει σήμερα τη θέση του Chief Financial Officer της Optima bank.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1981 στη Διεύθυνση Οικονομικού & Λογιστικού της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης Α.Ε. και αποχώρησε από αυτή το 1991 ως Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικού & Λογιστικού.

Το 1991 συμμετείχε στην ιδρυτική ομάδα της Εγνατίας Τράπεζας ως Επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Στη συνέχεια προήχθη σε Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή αναφερόμενος απ’ ευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, αναλαμβάνοντας επιπλέον την ευθύνη των Διευθύνσεων Κεντρικών Εργασιών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

Το 2007 έγινε CFO του Ομίλου Marfin Egnatia Bank.

Το 2013 μετακινήθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, με αρμοδιότητα την ορθή μεταφορά και την οικονομική εκκαθάριση των μεταβιβασθέντων σε αυτή περιουσιακών στοιχείων των ελληνικών δραστηριοτήτων των Κυπριακών Τραπεζών.

Το 2018 έγινε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. (σημερινή Optima bank).

Ο κ. Σαπρανίδης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από τη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.