ΔΔιοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Θεόδωρος Ευθύς

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

THEODOROS EYTHYS

Διαθέτοντας πάνω από 30 έτη εμπειρίας στον τραπεζικό χώρο, ο κ. Θεόδωρος Ευθύς κατέχει τις θέσεις του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Optima bank και μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1990 στη Merrill Lynch International Bank στο Λονδίνο ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, όπου παρέμεινε επί 13 έτη και αποχώρησε έχοντας διατελέσει Αντιπρόεδρος.

Στη συνέχεια μετέβη στη Γενεύη Ελβετίας, όπου εργάστηκε για 2 έτη στην EFG International Bank ως Πρώτος Αντιπρόεδρος, υπεύθυνος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων.

Το 2005 τον βρήκε στην Ελλάδα, όπου εργάστηκε ως ανεξάρτητος σύμβουλος.

Το 2008 εντάχθηκε στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στη θέση του Deputy Treasurer & Bond trader, ενώ κατόπιν της συγχώνευσης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με τη Eurobank, εργάστηκε στους τομείς Asset Management & Depository.

Από το 2019 ο κ. Ευθύς διατελεί μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της VISTA Bank Romania, μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου & Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας.

Ο κ. Ευθύς κατέχει πτυχίο B.Sc. Economics από το Queen Mary College, University of London. Είναι επίσης κάτοχος FSA (UK Capital Markets), Series 3 & 7 (NASD USA), πιστοποίησης επιπέδου Γ (Τράπεζα της Ελλάδος) & βεβαίωσης από το ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας Ρουμανίας.