ΔΔιοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Πέτρος Τζαννετάκης

Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

PETROS TZANNETAKIS

Διαθέτοντας πάνω από 34 έτη εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα, ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης κατέχει τις θέσεις του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντή (CFO) στον Όμιλο Εταιρειών Motor Oil.

Η σταδιοδρομία του ξεκίνησε το 1986 στη Motor Oil, ως Senior Financial Analyst.

Το 1991 ανέλαβε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή (CFO) και το 2005 τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Εταιρειών Motor Oil. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου.

Ηγείται όλων των Εταιρικών, Χρηματοοικονομικών, Ταμειακών, Τραπεζικών λειτουργιών και Σχέσεων Επενδυτών και συμμετέχει σε όλες τις εταιρικές αποφάσεις επιπλέον των οικονομικών. Μεταξύ των σημαντικών επιτευγμάτων του συγκαταλέγονται η αρχική δημόσια εγγραφή της Motor Oil (Ελλάδος) κατά τα έτη 1999 – 2001, η εισαγωγή του Ομίλου στην ελληνική, ευρωπαϊκή και αμερικανική επενδυτική κοινότητα, η τοποθέτηση των μετοχών της Motor Oil (Ελλάδος) που διπλασίασε την ελεύθερη διασπορά της εταιρείας προσελκύοντας θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού τον Σεπτέμβριο του 2005, όταν η Saudi Aramco πούλησε τη συμμετοχή της.

Είναι Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια όλων των θυγατρικών της Motor Oil Ελλάς Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. (Avin Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική & Ναυτιλιακή Εταιρεία Πετρελαίων, Motor Oil Holdings LTD, Coral ΑΕ (πρώην Shell Ελλάς ΑΕ), Coral Gas Α.Ε., LPC Α.Ε., Petroventure Holdings Limited).

Είναι επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Korn Ferry International Α.Ε.

Διετέλεσε Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Μ.Ι. Μαΐλης ΑΕΒΕ (εταιρεία συσκευασιών), της Incadea Group GmBH (εταιρεία παροχής λύσεων στη λιανική αγορά αυτοκινήτων), και της Olympic DDB Holding Α.Ε. (διαφημιστική εταιρεία).

Ο κ. Τζαννετάκης είναι κάτοχος BA, Economics από το University of Surrey (ΗΒ) και MA, European Union Economics από το University of Sussex (ΗΒ).