ΔΔιοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Θεοφάνης Βουτσαράς

Voutsaras Cp


Γεννήθηκε το 1963. Είναι απόφοιτος του Boston College (USA) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) του London School of Economics (UK) με εξειδίκευση σε Βιομηχανικές Σχέσεις & Διοίκηση Προσωπικού.

Διαθέτει 30ετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις (Τραπεζικός τομέας, Κατασκευαστικός τομέας). Εργάζεται στην Motor Oil από το 2010.