ΕΕκτελεστική Επιτροπή

Πάρις Οικονόμου

Wholesale Banking

PARIS ECONOMOU

Διαθέτοντας πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ο κ. Πάρις Οικονόμου είναι σήμερα Επικεφαλής Wholesale Banking της Optima bank.

Το 2004 εντάχθηκε στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου ως αναλυτής στο τμήμα Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Το 2006 ανέλαβε τη θέση του Relationship Manager στο τμήμα Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής της Millennium Bank, όπου και παρέμεινε έως το 2013.

Το 2013 μετά τη συγχώνευση της Millennium Bank με την Τράπεζα Πειραιώς, συμμετείχε στο τμήμα Μεγάλων Επιχειρήσεων το οποίο υπηρέτησε από τη θέση του Head και την οποία εκπροσώπησε σε σειρά σημαντικών συναλλαγών και αναδιαρθρώσεων χρέους σε διάφορους κλάδους.

Το 2017 εντάχθηκε στην Ernst & Young ως Associate Partner του τμήματος Transaction Advisory Services και εργάστηκε σε μια σειρά έργων αναδιάρθρωσης και συμβουλευτικής.

Εντάχθηκε στην ομάδα διοίκησης της Optima bank τον Μάρτιο του 2019 ως Επικεφαλής στον τομέα Wholesale Banking.

Ο κ. Οικονόμου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Economics από το University of Aberdeen και μεταπτυχιακού τίτλου Economics and Finance από το University of Warwick.