ΕΕκτελεστική Επιτροπή

Άγγελος Σαπρανίδης

Finance

ANGELOS SAPRANIDIS

Διαθέτοντας πάνω από 35 έτη εμπειρίας στον τραπεζικό χώρο, ο κ. Άγγελος Σαπρανίδης κατέχει σήμερα τη θέση του Chief Financial Officer της Optima bank.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1981 στη Διεύθυνση Λογιστικής της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης Α.Ε. και αποχώρησε από την οργάνωση το 1991 ως Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών & Λογιστικής.

Το 1991 συμμετείχε στην ιδρυτική ομάδα της Εγνατίας Τράπεζας ως Επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικών & Λογιστικής. Στη συνέχεια προήχθη σε Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και ανέλαβε την ευθύνη του Τμήματος Διοίκησης & Λειτουργιών.

Το 2007 έγινε CFO του Ομίλου Marfin Egnatia Bank.

Το 2013 μετακινήθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, όπου του ανατέθηκε η ευθύνη της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των ελληνικών δραστηριοτήτων που μεταβιβάστηκαν από τη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου και την Τράπεζα Κύπρου στην Τράπεζα Πειραιώς.

Το 2018 έγινε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. (σημερινή Optima bank).

Ο κ. Σαπρανίδης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από τη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.