ΕΕνημέρωση Επενδυτών

Οικονομικά Στοιχεία - Άλλες Δημοσιεύσεις

Ενημερωθείτε αναλυτικά για λοιπές δημοσιεύσεις που αφορούν στην τράπεζα.

2020

Δημοσίευση κατ΄ εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΒΑ/GL/2020/07 (Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the COVID-19 crisis) [06.2020]

2019

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον πυλώνα ΙΙΙ της Βασιλείας ΙΙΙ για το έτος 2019

2018

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα ΙΙΙ της Βασιλείας ΙΙΙ για το έτος 2018

Πληροφόρηση σε Ενοποιημένη βάση για τη χρήση 2018  Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Άρθρου 6 του νόμου 4374/2016

2017

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα ΙΙΙ της Βασιλείας ΙΙΙ για το έτος 2017

Πληροφόρηση σε Ενοποιημένη βάση για τη χρήση 2017  Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Άρθρου 6 του νόμου 4374/2016

Shutterstock 1549074806 Edited

2016

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον πυλώνα ΙΙΙ της Βασιλείας ΙΙ για το έτος 2016

2015

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον πυλώνα ΙΙΙ της Βασιλείας ΙΙ για το έτος 2015

Πληροφόρηση σε Ενοποιημένη βάση για τη χρήση 2015 Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Άρθρου  6 του νόμου 4374/2016

2014

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον πυλώνα ΙΙΙ της Βασιλείας ΙΙ για το έτος 2014

2013

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον πυλώνα ΙΙΙ της βασιλείας ΙΙ για το έτος 2013

2012

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον πυλώνα ΙΙΙ της Βασιλείας ΙΙ για το έτος 2012

Ας μιλήσουμε

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.