ΕΕνημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση μετόχων και επενδυτών

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Investor Relation Services της Optima bank, στα κάτωθι στοιχεία:

Διεύθυνση: Αιγιαλείας 32, 15125 Μαρούσι

Τηλ.: +30 210 8173000

Email: [email protected]