ΝΤα νέα μας

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού προβαίνει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση ποσού ύψους έως €1,3 δισ., η οποία ξεκινά την Τρίτη 2 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου στις 16:00.

Τα νέα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν στη χρηματοδότηση του στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας.

Οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στην ΑΜΚ μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι επενδυτές. Ωστόσο, με απόφαση της εταιρείας, οι υφιστάμενοι μέτοχοι* που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή** στις νέες μετοχές.

Το επίσημο ενημερωτικό δελτίο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΑΜΚ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα Optima bank που σας εξυπηρετεί.

Η ενημέρωση αυτή σας παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς και δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για αγορά.

* Μέτοχοι την 2.11.2021, η οποία ορίστηκε ως η ημερομηνία καταγραφής (record date).
** Η κατά προτεραιότητα κατανομή θα είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, έτσι ώστε να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής και μετά την ΑΜΚ.