ΝΤα νέα μας

Δελτίο τύπου: Ολοκληρώθηκε η εισαγωγή της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών

με αποκλειστικό Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο την Optima bank,

Η Optima bank συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς μετοχών της εταιρείας Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ.

Αθήνα, 09.06.2022

Η Optima bank ήταν Σύμβουλος Έκδοσης και αποκλειστικός Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό των νέων κοινών μετοχών της εταιρείας Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €16,2 εκ., που ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία.

Παρά το εξαιρετικά δύσκολο χρηματιστηριακό περιβάλλον λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών και της εν γένει αβεβαιότητας, η Optima bank ανέλαβε κατ’ αποκλειστικότητα και ολοκλήρωσε με επιτυχία την είσοδο της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω ΑΜΚ επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη στο βιβλίο προσφορών.

Η εταιρεία Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ με σημαντικές επενδύσεις κυρίως σε τουριστικά ακίνητα και καταστήματα, εμπιστεύθηκε την Optima bank, να αναλάβει τον ρόλο του Συμβούλου Έκδοσης, όπως και αυτόν του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου για την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ και την εισαγωγή των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα νέα κεφάλαια που αντλήθηκαν, θα της επιτρέψουν να επιταχύνει το φιλόδοξο επενδυτικό της πλάνο στην απαιτητική αγορά της αξιοποίησης τουριστικών ακινήτων.

Ο κ. Πάρις Οικονόμου, Head of Wholesale Banking της Optima bank δήλωσε σχετικά:

Για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που άντεξαν τις μεγάλες δυσκολίες της προηγούμενης δεκαετίας, ήρθε η ώρα να κάνουν το μεγάλο άλμα ανάπτυξης. Οι υγιείς αυτές επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιάζουν το μέλλον τους στηριζόμενες σε φιλόδοξες στρατηγικές και σε αξιόπιστους συνεργάτες. Εμείς είμαστε δυναμικά εδώ, ως τράπεζα αναφοράς, δίπλα σε κάθε επιχείρηση που αντιλαμβάνεται την επιχειρηματικότητα με όρους βιωσιμότητας και υγιούς ανάπτυξης.

Ο κ. Mike Ευμορφίδης, εκ των βασικών μετόχων της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, δήλωσε

Από το 2014 όταν ιδρύσαμε την Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, μία εταιρεία που θα δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στον κλάδο των ακινήτων, αναπτύξαμε ένα χαρτοφυλάκιο ιδιόκτητων ακινήτων αξίας 100.814.300 ευρώ. Στόχος της ΑΜΚ μέσω της δημόσιας προσφοράς μετοχών είναι η επέκταση των επενδύσεων της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ σε ακίνητα τουριστικού ενδιαφέροντος. Με ιδιαίτερη χαρά είδαμε τη ζήτηση να καλύπτει τον στόχο μας, γεγονός που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείξαμε στην Optima bank ως αποκλειστικό συντονιστή κύριο ανάδοχο της δημόσιας προσφοράς. Ευχαριστούμε την Optima bank που συντόνισε άριστα το έργο της προετοιμασίας της εισαγωγής και συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχή ολοκλήρωση του και, φυσικά, τους επενδυτές που συμμερίστηκαν το επενδυτικό μας σχέδιο. Θα εργαστούμε με συνέπεια, μεθοδικότητα και αίσθημα ευθύνης, ώστε να υλοποιήσουμε το στρατηγικό μας πλάνο, ανταποκρινόμενοι στην εμπιστοσύνη τους.