ΝΤα νέα μας

Δελτίο τύπου: Πρόγραμμα ‘‘Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων’’

H Optima bank υπέγραψε την επιχειρησιακή συμφωνία 

Η Optima bank στηρίζει ενεργά την αγορά παραγωγής οπτικοακουστικών έργων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Αθήνα, 12/01/2022

Η Optima bank υπέγραψε πρόσφατα την επιχειρησιακή συμφωνία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) για το πρόγραμμα ‘‘Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων’’. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ανάπτυξη του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, βασικών πυλώνων της ελληνικής οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων με αντικείμενο την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, με δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης, με την εγγύηση του Ταμείου.

Η συμμετοχή της Optima bank στο πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, είναι στο πλαίσιο της πρόθεσης της τράπεζας να συντάσσεται με κάθε πρωτοβουλία που αποδεδειγμένα στηρίζει την επιχειρηματικότητα. Οι εταιρείες του κλάδου που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση με μειωμένο κόστος δανεισμού και ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής, για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Στόχος της Optima bank είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας η οποία συνεισφέρει στον τομέα του πολιτισμού ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης για δεκάδες άλλες συμπληρωματικές αγορές και τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Ο CEO της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης σημείωσε σχετικά: 

Η ενεργή συμμετοχή της Optima bank σε μία ακόμη πρωτοβουλία ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, αυτή τη φορά μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενισχύει το στίγμα μας, ως μία τράπεζα που θέλει και μπορεί να είναι μέρος της εθνικής προσπάθειας για τη δημιουργία μιας βιώσιμης Ελλάδας, ως κοινωνία και οικονομία. Από αυτήν την προσπάθεια δεν θα μπορούσε να λείψει η αγορά οπτικοακουστικού έργου. Οι εταιρείες και άνθρωποι της δημιουργικότητας και του πολιτισμού είναι εκείνοι που φροντίζουν για τη δημιουργία και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και της σύγχρονης πλευράς της χώρας μας. Η πρωτοβουλία στήριξής τους από την πολιτεία, βρίσκει την Optima bank δίπλα τους, σαν την συνεργάτιδα τράπεζα για την υλοποίηση του οράματός τους και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση και τους εμπλεκόμενους φορείς

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση του προγράμματος, πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων της ΕΑΤ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Logos