ΝΤα νέα μας

Η Optima factors παρουσιάζει τη νέα, αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα "e-factor"

Ενίσχυση των επιχειρήσεων με σύγχρονες λύσεις factoring.

Δελτίο τύπου

Aθήνα, 6.7.2023

Η Optima factors, θυγατρική του ομίλου Optima bank, με την εξελιγμένη ψηφιακή της πλατφόρμα "e-factor", αναβαθμίζει τον τρόπο πρόσβασης των επιχειρήσεων σε υπηρεσίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων - factoring. Με επίκεντρο τον πελάτη και την υψηλή προστιθέμενη αξία, η Optima factors στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων factoring σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η Optima factors παρέχει υπηρεσίες factoring υψηλής ποιότητας, καλύπτοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων που αναζητούν βελτιωμένη ταμειακή ροή και αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεών τους. Με την παρουσίαση της εμπλουτισμένης πλατφόρμας "e-factor", η Optima factors προσφέρει στους πελάτες της ένα σύγχρονο περιβάλλον διαχείρισης, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, παρέχοντας τη δυνατότητα συναλλαγών αλλά και ενημέρωσής τους 24/7, με γρήγορο και ασφαλή τρόπο.

Στις βασικές λειτουργικότητες της αναβαθμισμένης πλατφόρμας "e-factor" περιλαμβάνονται:

Απρόσκοπτη αίτηση χρηματοδότησης: οι εταιρείες μπορούν εύκολα να υποβάλλουν αιτήματα χρηματοδότησης online, απλοποιώντας τη διαδικασία και μειώνοντας τoν απαιτούμενο χρόνο. Η πλατφόρμα εξασφαλίζει γρήγορη και απρόσκοπτη εμπειρία για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται άμεσες λύσεις ταμειακής ροής.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση και τεκμηρίωση: η πλατφόρμα "e-factor" προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να στέλνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, πιστώσεις, αποδείξεις και επιταγές. Η ψηφιοποιημένη προσέγγιση ενισχύει την αποτελεσματικότητα και εξαλείφει τη γραφειοκρατία, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στη βασική τους λειτουργία.

Αναλυτικές αναφορές και λεπτομερείς κινήσεις λογαριασμών (reports): η πλατφόρμα παρέχει ολοκληρωμένα reports για λογαριασμούς και κινήσεις, προσφέροντας στις επιχειρήσεις πολύτιμες πληροφορίες για τις οικονομικές τους συναλλαγές, όπως και για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της στρατηγικής τους.

Εκτύπωση τιμολογίων: μέσα από την πλατφόρμα διευκολύνεται η εκτύπωση τιμολογίων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να διατηρούν φυσικά αντίγραφα για τα αρχεία τους και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα συμμόρφωσης με τις λογιστικές πρακτικές.

Επιλεκτική χρηματοδότηση τιμολογίων: Με πρόσβαση σε αγοραστές μέσω της πλατφόρμας, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν συγκεκριμένα τιμολόγια για χρηματοδότηση, βελτιστοποιώντας τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Business information dashboard: Η πλατφόρμα “e-factor” προσφέρει έναν φιλικό προς τον χρήστη πίνακα δεδομένων, παρέχοντας ενοποιημένη παρουσίαση βασικών επιχειρηματικών πληροφοριών. Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους, τα τιμολόγια που εκκρεμούν και να ενημερώνονται για τις δραστηριότητές τους στο factoring σε πραγματικό χρόνο.

Η Optima factors με την αναβαθμισμένη πλατφόρμα της "e-factor" ευθυγραμμίζεται με τα κριτήρια ESG. Έτσι, με την πλήρη ψηφιοποίηση και την ταχύτητα των διαδικασιών, συμβάλλει σε ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Ο κ. Γιάννος Νακατσιάδης, CEO της Optima factors, δήλωσε σχετικά:

Στην Optima factors, είμαστε αφοσιωμένοι στην ενίσχυση των επιχειρήσεων με σύγχρονες λύσεις factoring. Με τη βελτιωμένη ψηφιακή μας πλατφόρμα, "e-factor", καινοτομούμε προς όφελος των πελατών μας, παρέχοντάς τους τη βέλτιστη εμπειρία στις υπηρεσίες factoring. Πιστεύουμε στη δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων και στοχεύουμε μέσα και από τη νέα πλατφόρμα “e-factor” να τις βοηθήσουμε περαιτέρω να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους.