ΝΤα νέα μας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Optima bank στη νέα εποχή της αγοράς ενέργειας

Αθήνα, 05/11/2020

Με τις επερχόμενες αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία της αγοράς ενέργειας, οι συναλλαγές μεταξύ των Παραγωγών Ενέργειας, Εμπόρων και Παρόχων θα πραγματοποιούνται μέσω του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας με αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό της αγοράς και των τιμών.

Στο πλαίσιο αυτό η Optima bank, ήδη μέλος στην Αγορά Παραγώγων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, απέκτησε και την ιδιότητα του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους του.

Όπως δήλωσε ο κ. Αντώνης Μούζας, Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Brokerage:

Η Optima bank επεκτείνει την ήδη σημαντική παρουσία της στον χώρο των χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε υπηρεσίες εκκαθάρισης στα μέλη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και σε πελάτες που ενδιαφέρονται να διενεργήσουν συναλλαγές τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή αγορά παραγώγων.