ΝΤα νέα μας

Δελτίο Τύπου: Νέο πρόγραμμα "Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας"

για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

  • Το πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB αφορά σε υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με στόχο την έρευνα και την καινοτομία
  • Παροχή εγγύησης και επιχορήγησης σε ποσοστό έως 20% του δανειακού κεφαλαίου

Αθήνα, 07/07/2022

Η Optima bank υπέγραψε την επιχειρησιακή συμφωνία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB για το πρόγραμμα ‘‘Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας’’. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων έρευνας και καινοτομίας που έχουν εφαρμογή σε προϊόντα, διαδικασίες, marketing και οργάνωση επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή της Optima bank στο νέο πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB ‘’Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας’’, είναι στο πλαίσιο της στρατηγικής της τράπεζας να υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που προάγει την υγιή επιχειρηματικότητα, με στόχο τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ο CEO της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης σημείωσε σχετικά:

Η Optima bank αναπτύσσεται μεθοδικά, με σταθερά βήματα. Με χρηματοδοτήσεις άνω των €2,0 δισ. ευρώ συμμετέχει ουσιαστικά και έμπρακτα στην εξέλιξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Η συμμετοχή μας σε ένα ακόμη πρόγραμμα ενίσχυσης επενδύσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB, αυτή τη φορά για την υλοποίηση σχεδίων έρευνας και καινοτομίας, μας δίνει τη δυνατότητα και τη χαρά να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις με τον τρόπο, που μόνο η Optima bank ως τράπεζα αναφοράς ξέρει και μπορεί.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση και τους εμπλεκόμενους φορείς

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση του προγράμματος, πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Logos Lilac