ΝΤα νέα μας

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

Ανάδοχος: Optima bank

Η εκδότρια ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. προβαίνει σε δημόσια προσφορά στο επενδυτικό κοινό 5ετούς κοινού ομολογιακού δανείου έως 130 εκατομμυρίων ευρώ.

Ανακοίνωση εύρους απόδοσης: 20.2.2024

Διάρκεια προσφοράς
Έναρξη: 21.2.2024
Λήξη: 23.2.2024, στις 16:00

Βρείτε όλα τα βασικά στοιχεία της έκδοσης εδώ.

Οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το ελάχιστο ποσό ανά επενδυτή ανέρχεται σε €1.000 και θα έχει 6μηνιαία καταβολή τόκων.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ή επικοινωνήστε με το κατάστημα Optima bank που σας εξυπηρετεί.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση με σκοπό την παροχή συνοπτικής ενημέρωσης και δεν συνιστά πρόταση/προσφορά για διενέργεια συναλλαγών στις ομολογίες ούτε σύσταση ή συμβουλή για λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά με αυτές ούτε έρευνα στον τομέα των επενδύσεων. Η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου δεν πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για τις ομολογίες. Οι δυνητικοί επενδυτές καλούνται να το μελετήσουν προσεκτικά πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης για να κατανοήσουν πλήρως τους κινδύνους που απορρέουν από την επένδυση σε εταιρικές ομολογίες καθώς και τα οφέλη και να αξιολογήσουν την καταλληλόλητα της επένδυσης.