ΝΤα νέα μας

Η Optima bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών!

Στις 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούμε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω δημόσιας προσφοράς και εισαγωγή των μετοχών της τράπεζάς μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  ​

Διάρκεια προσφοράς:
Έναρξη: 27.9.2023
Λήξη: 29.9.2023, στις 16:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, ενημερωθείτε εδώ.

Ανακοίνωση έκβασης δημόσιας προσφοράς: 3.10.2023

Σας ενδιαφέρει αυτή η δημόσια προσφορά; Επικοινωνήστε με το κατάστημα που σας εξυπηρετεί. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας!

Το παρόν αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο σε σκοπούς συνοπτικής ενημέρωσης, αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση και δεν συνιστά σε καμία περίπτωση πρόταση ή προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ούτε σύσταση ή συμβουλή για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά με αυτά ούτε έρευνα στον τομέα των επενδύσεων.