ΝΤα νέα μας

Δημόσια Προσφορά Dimand Real Estate Development Α.Ε.

Κύριος Ανάδοχος: Optima bank

Η εταιρεία Dimand Real Estate Development Α.Ε., προβαίνει σε δημόσια προσφορά στο επενδυτικό κοινό έως 6.213.100 νέων κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Επίσης, 325.000 νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα γίνει με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, νέων και υφιστάμενων θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διάρκεια προσφοράς:
Έναρξη: 29.6.2022
Λήξη: 1.7.2022

Το εύρος τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε €13-€15 ανά μετοχή και τα μέγιστα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης ανέρχονται σε €92,73 εκ. Η ελάχιστη συμμετοχή ανά επενδυτή είναι η 1 μετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο της Dimand Real Estate Development Α.Ε. ή επικοινωνήστε με το κατάστημα Optima bank που σας εξυπηρετεί.

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τη δυνητική αγορά στόχο εδώ.