ΝΤα νέα μας

Ετήσια παρουσίαση Τμήματος Ανάλυσης

Ο χειμώνας… τελειώνει!

Έκθεση στρατηγικής μακροοικονομικών & αγοράς μετοχών Ελλάδας Μάρτιος 2021

Μακροοικονομικοί παράγοντες

 • Η πανδημία Covid-19 διέκοψε την ανάκαμψη της οικονομίας που είχε ξεκινήσει μετά το τέλος των μνημονίων, ειδικά σε μια περίοδο που αυτή επιταχυνόταν, και η οικονομία έπαιρνε μια νέα κατεύθυνση λόγω των φιλικών προς την αγορά μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησαν από τα μέσα του 2019.

 • Η Ελλάδα σημείωσε πολύ καλύτερη πορεία όσον αφορά τον Covid-19, με λιγότερα κρούσματα και απώλειες, σε σύγκριση με άλλες χώρες. Ωστόσο, η επίπτωση στο ΑΕΠ ήταν υψηλότερη από τον μέσο όρο, δεδομένης της μεγαλύτερης έκθεσης της ελληνικής οικονομίας στην παροχή υπηρεσιών και ιδιαίτερα στον τουρισμό.

 • Η Ελλάδα εισέρχεται σε ενάρετο κύκλο στηριζόμενη από:
  1. Τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του παρελθόντος, η υλοποίηση των οποίων συνεχίζεται, οι οποίες βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, προσελκύοντας ταυτόχρονα νέες επενδύσεις
  2. Την άνευ προηγουμένου δημοσιονομική διευκόλυνση | στήριξη ύψους EUR 80δις από Ευρωπαϊκά κονδύλια συν στήριξη άνω των EUR 30δις από εγχώριους πόρους λόγω της "γενικής ρήτρας διαφυγής" που εφαρμόζεται για το σύνολο των χωρών της ΕΕ αναφορικά με την δημοσιονομική πολιτική της κάθε χώρας 
  3. Την άφθονη ρευστότητα (λόγω χαλάρωσης των νομισματικών συνθηκών παγκοσμίως)
  4. Το ιστορικά χαμηλό κόστος δανεισμού (τόσο για την κράτος όσο και για τον ιδιωτικό τομέα)
  5. Την συσσωρευμένη ζήτηση σε όλους τους τομείς, και την επάρκεια πόρων (λόγω της χαμηλής οικονομικής δραστηριότητας / ποσοστού αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας).
 • Γι’ αυτούς τους λόγους, η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας προβλέπεται ότι θα είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από το 2022 και μετά. Το 2021 θα είναι μεταβατικό έτος, με την πανδημία Covid-19 να εξακολουθεί να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική δραστηριότητα το 1ο εξάμηνο του 2021.

Οι σκέψεις μας για τις Ελληνικές μετοχές

 • Η κερδοφορία των Ελληνικών εταιρειών φαίνεται ότι θα έχει αποκατασταθεί στα προ Covid-19 επίπεδα μέχρι το επόμενο έτος.

 • Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις τα κέρδη του 2022 θα είναι χαμηλότερα από το ανώτατο επίπεδο της περιόδου πριν την κρίση, δείχνοντας εμφανώς το καλό περιθώριο ανόδου στην συνέχεια.

 • Οι Ελληνικές μετοχές προσφέρουν μια εξαιρετική πρόταση κινδύνου-απόδοσης. Η αγορά είναι ελκυστικά αποτιμημένη λαμβάνοντας υπόψη αρκετές μεταβλητές / δείκτες.

 • Οι Ελληνικές μετοχές διαπραγματεύονται με 7,1x μελλοντικό EV/EBITDA σε δωδεκάμηνη βάση, έναντι 9,9x και 9,6x των μετοχών των Ευρωπαϊκών και αναδυόμενων αγορών αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει έκπτωση (discount) περίπου 30%!

 • Σε σχετική βάση, η Ελλάδα διαπραγματεύεται με παρόμοια επίπεδα έκπτωσης ως προς τις μετοχές των άλλων αγορών που τελευταία φορά είχαν σημειωθεί το 2012, όταν οι προοπτικές του ΑΕΠ ήταν πολύ χειρότερες και οι αποδόσεις των ΟΕΔ ήταν πολύ υψηλότερες.

 • Οι τράπεζες επίσης είναι ελκυστικά αποτιμημένες, καθώς διαπραγματεύονται με έκπτωση >50% ως προς τις τράπεζες των άλλων αγορών. Η αποτίμηση του κλάδου θα αναβαθμιστεί μόλις βελτιωθεί η ορατότητα και πραγματοποιηθεί η περαιτέρω μείωση του ρίσκου στους ισολογισμούς των τραπεζών.

 • Συγκριτικά με τα υψηλά επίπεδα αποτίμησης στις αρχές του 2014, οι περισσότερες μετοχές διαπραγματεύονται με αυξημένη έκπτωση, με τις Jumbo, Fourlis, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ και τις μετοχές των εταιρειών διύλισης να είναι πολύ καλά παραδείγματα.

 • Οι μετοχές είναι επίσης πιο ελκυστικές σε σχέση με τα ομόλογα, προσφέροντας μερισματική απόδοση 3,7% έναντι της απόδοσης των ΟΕΔ που είναι περίπου 1%.

 • Οι κορυφαίες επιλογές μας περιλαμβάνουν: ΔΕΗ (ανθεκτικότητα στον Covid-19, αναδιάρθρωση της εταιρείας), OTE (ανθεκτικότητα στον Covid-19, ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές και μερισματική απόδοση), Jumbo (ισχυρός ισολογισμός, καλή προοπτική ανάπτυξης μετά το τέλος των περιορισμών για τον Covid). Από τις τράπεζες, προτιμούμε την Eurobank και την ΕΤΕ που φαίνονται ότι έχουν προχωρήσει περισσότερο τη διαδικασία εκκαθάρισης του ισολογισμού τους.

Διαβάστε όλη την έκθεση εδώ.