ΝΤα νέα μας

Σταθερά πάνω από 80%, ο δείκτης ικανοποίησης (NPS) των πελατών μας

Με στόχο την παροχή της βέλτιστης τραπεζικής εμπειρίας, βασική μας προτεραιότητα είναι να παρακολουθούμε καθημερινά το βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε:

  • την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων
  • τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξή μας, προς όφελος των πελατών μας.

Μία από τις μεθοδολογίες αξιολόγησης που χρησιμοποιούμε για την αποτύπωση της ικανοποίησης αυτής, είναι ο δείκτης Net Promoter Score (NPS). Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε σε τι ποσοστό οι πελάτες μας θα σύστηναν την Optima bank.

Nine Koepfer D2 H9 Wsl7o Unsplash (1)

Η ενεργή συμμετοχή των πελατών μας στη συγκεκριμένη έρευνα, έχει αναδείξει από την πρώτη στιγμή, την αξία και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών μας, με τον δείκτη NPS της τράπεζάς μας, σε ποσοστά σταθερά πάνω από 80%!

Επιπλέον, αξιοποιούμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που λαμβάνουμε στο πλαίσιο της αξιολόγησης, για να εξελίσσουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας και να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, δημιουργώντας μία νέα εποχή στην τραπεζική εμπειρία.