ΝΤα νέα μας

Εξαγορά της Optima asset management ΑΕΔΑΚ από την Optima bank

Η Optima bank εξαγόρασε το 94,5% της Optima asset management ΑΕΔΑΚ από την Ireon Investments, θυγατρική του Ομίλου Motor Oil και το ποσοστό της τράπεζάς μας πλέον ανέρχεται στο 99,4%.

 

Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού.

Ακολουθώντας το επιχειρηματικό μας πλάνο, πετυχαίνουμε να ενισχύσουμε, ακόμα περισσότερο, τις δυνατότητές μας για δημιουργία νέων, ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του asset management, προς όφελος των πελατών μας.

Παράλληλα, μέσα από τη συγκεκριμένη συναλλαγή, ενισχύονται τα οικονομικά μεγέθη της τράπεζάς μας.