ΝΤα νέα μας

Εξαγορά της Optima factors από την Optima bank

Η Optima bank εξαγόρασε το 100% της Optima factors από την Ireon Investments, θυγατρική του Ομίλου Motor Oil.

Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής αποτελεί μέρος της υλοποίησης του στρατηγικού μας σχεδιασμού.

Ακολουθώντας το επιχειρηματικό μας πλάνο, πετυχαίνουμε να ενισχύσουμε, ακόμα περισσότερο, τις δυνατότητές μας για συνέργειες στον τομέα του Factoring, προς όφελος των πελατών μας.

Παράλληλα, μέσα από τη συγκεκριμένη συναλλαγή, ενισχύονται τα οικονομικά μεγέθη της τράπεζάς μας.