ΝΤα νέα μας

Έκδοση πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου

Prodea Investments
Κύριος ανάδοχος Optima bank

Η ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ προβαίνει σε έκδοση πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου 7ετούς διάρκειας, ύψους έως 300 εκ. ευρώ, μέσω Δημόσιας Προσφοράς, η οποία ξεκινά 14.07.2021 και θα ολοκληρωθεί 16.07.2021 στις 16:00.

Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το ελάχιστο ποσό ανά επενδυτή ανέρχεται σε 1.000 ευρώ και θα έχει εξαμηνιαία καταβολή τόκων.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο επίσημο ενημερωτικό δελτίο στο site της Prodea Investments εδώ.​​​​​​​

Μπορείτε να δείτε τα βασικά στοιχεία της έκδοσης εδώ ή επικοινωνήστε με το κατάστημα Optima bank που σας εξυπηρετεί.