Δ

Διεθνές Εμπόριο

Στην Optima bank, στηρίζουμε τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας, ώστε να έχει τη διεθνή προοπτική που της αξίζει. Γι’ αυτό, σας προσφέρουμε υπηρεσίες Διεθνούς Εμπορίου με την τεχνογνωσία του εξειδικευμένου προσωπικού μας.

Φορτωτικά έγγραφα – Αξίες προς είσπραξη

Ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη σας για συνεπή και υπεύθυνη εκτέλεση των διεθνών, εμπορικών συναλλαγών σας, είτε η επιχείρησή σας είναι εισαγωγική είτε εξαγωγική. Γι’ αυτό, σας παρέχουμε αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση αξιών με φορτωτικά έγγραφα. Έτσι, σας εξασφαλίζουμε αφενός τη δυνατότητα παρακολούθησης των υποχρεώσεών σας με ενημερωτικές καταστάσεις, αφετέρου τη μείωση του χρόνου και του κόστους διαχείρισης μιας αξίας.

Shutterstock 1534522751 EDITED B
Shutterstock 1534522751 EDITED B

Εισαγωγές – Προεμβάσματα

Στην Optima bank, σας προσφέρουμε αξιόπιστη επεξεργασία των συναλλαγών σας, που πραγματοποιούνται με άμεση πληρωμή, προκαταβολή ή ανοιχτό λογαριασμό, καθώς και επιτάχυνση της ολοκλήρωσής τους, με ασφάλεια.

Shutterstock 794370238 A
Shutterstock 794370238 A

Εγγυητικές επιστολές εξωτερικού

Η τράπεζά μας εκδίδει, κατ’ εντολή σας, εγγυητικές επιστολές όλων των κατηγοριών, για την εξασφάλιση οικονομικών ή συμβατικών υποχρεώσεων προς τρίτους. Με τις εγγυητικές επιστολές ενισχύετε την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησής σας για ανάληψη έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Shutterstock 136931132 B
Shutterstock 136931132 B

Ενέγγυες πιστώσεις

Στην Optima bank, διευκολύνουμε τις διασυνοριακές συναλλαγές σας, εκδίδοντας ενέγγυες πιστώσεις εισαγωγών και εξαγωγών. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα σας διασφαλίσει απέναντι σε όλες τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που απορρέουν από τους ομοιόμορφους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (UCP600/ISP 98).

Shutterstock 81564904 EDITED B
Shutterstock 81564904 EDITED B

Οφέλη

Στην Optima bank, στόχος μας είναι να αναβαθμίσετε
τη διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητά σας.

Άμεση έκδοση εγγυητικών επιστολών

Ανταγωνιστική και εξατομικευμένη τιμολόγηση

Συνέπεια και ταχύτητα στις εμπορικές συναλλαγές σας

Ας μιλήσουμε

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.