ΕΕπενδύσεις

Λογαριασμός Margin

Στην Optima bank, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα παροχής πίστωσης για την αγορά κινητών αξιών των εταιρειών που εισάγονται σε διαπραγμάτευση στο ΧΑ.

Αποκτήστε τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων

Διευκολυνθείτε από απλές και γρήγορες διαδικασίες

MARGIN ACCOUNT CIRCLE

Η αγορά κινητών αξιών με πίστωση γίνεται μέσω του Λογαριασμού Margin (Margin Account), που είναι αλληλόχρεος λογαριασμός.

Με τον λογαριασμό αυτόν οι επενδυτές, χρησιμοποιώντας την τεχνική της μόχλευσης, έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν περισσότερες κινητές αξίες από εκείνες που θα τους επέτρεπε το διαθέσιμο κεφάλαιό τους. Ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να χρησιμοποιείται από επενδυτές που έχουν γνώση και εμπειρία στο προϊόν και είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο λειτουργίας του.

Πώς να επενδύσετε

Απευθυνθείτε στο κατάστημα εξυπηρέτησής σας, για να ανοίξετε έναν επενδυτικό λογαριασμό με γρήγορες και απλές διαδικασίες.

Ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Εφόσον τηρείτε ήδη λογαριασμό στην τράπεζά μας, δεν χρειάζονται πρόσθετα. Ενημερωθείτε για την Προσυμβατική Ενημέρωση κατά MiFID II.

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Ενημερωθείτε εδώ για το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (www.syneggiitiko.gr).

Ενημερωθείτε εδώ για την Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με συναλλαγές σε σύνθετα προϊόντα.

Ενημερωθείτε εδώ για τους Συνδεδεμένους Αντιπροσώπους μας.

Ενημερωθείτε εδώ για τις γνωστοποιήσεις αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR).