ΕΕπενδύσεις

Προϊόντα συναλλάγματος

Αντισταθμίστε τους συναλλαγματικούς κινδύνους που προκύπτουν είτε από επενδύσεις σε ξένο νόμισμα είτε από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αποκτήστε τη δυνατότητα επιλογών σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο

Επωφεληθείτε από την εμπειρία των στελεχών μας και την ηγετική θέση της τράπεζάς μας

Απολαύστε την ευελιξία πολλαπλών επιλογών

Shutterstock 552213274(2)

Διαθέτοντας εκτεταμένη παρουσία στις διεθνείς αγορές και ανάλογα με το προφίλ σας και το επίπεδο εμπειρίας σας, σας παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από απλά έως σύνθετα, που μπορούν να προσαρμοστούν στις επενδυτικές ή επιχειρηματικές ανάγκες σας. Ενδεικτικά προϊόντα συναλλάγματος που σας προσφέρουμε:

FX Spot – Συναλλαγματικές Πράξεις Όψεως
FX Forward – Προθεσμιακές Πράξεις Συναλλάγματος
FX Options (Call/Put) – Δικαιώματα Προαίρεσης Συναλλάγματος
FX Option Strategies – Στρατηγικές Δικαιωμάτων Προαίρεσης

Πώς να επενδύσετε

Απευθυνθείτε στο κατάστημα εξυπηρέτησής σας, για να ανοίξετε έναν επενδυτικό λογαριασμό με γρήγορες και απλές διαδικασίες.

Ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Εφόσον τηρείτε ήδη λογαριασμό στην τράπεζά μας, δεν χρειάζονται πρόσθετα. Ενημερωθείτε για την Προσυμβατική Ενημέρωση κατά MiFID II.

Ποια η τιμολόγηση

Μάθετε περισσότερα στο ισχύον Τιμολόγιο επενδυτικών υπηρεσιών της Optima bank.

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Ενημερωθείτε εδώ για το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (www.syneggiitiko.gr).

Ενημερωθείτε εδώ για την Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με συναλλαγές σε σύνθετα προϊόντα.

Ενημερωθείτε εδώ για τους Συνδεδεμένους Αντιπροσώπους μας.

Ενημερωθείτε εδώ για τις γνωστοποιήσεις αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR).