ΗΗλεκτρονική τραπεζική για επιχειρήσεις

Μαζικές πληρωμές

Αυτοματοποιήστε την διαδικασία καθημερινών πληρωμών της επιχείρησής σας και κερδίστε χρόνο αξιοποιώντας τη διενέργεια μαζικών πληρωμών, με άμεσο και ασφαλή τρόπο.

Εκτελέστε μεγάλο αριθμό πληρωμών μέσω e-banking με ενιαίο αρχείο (ISO20022 xml)

Εισάγετε αρχεία πληρωμών με δικαιούχους σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

Αξιοποιήστε τα εγκριτικά κλιμάκια που χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας στο e-banking

Pexels Mart Production 7679873 (1)

Οι υπηρεσίες μας δεν σταματούν να εξελίσσονται για να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών σας με απλό, άμεσο και γρήγορο τρόπο!

Πώς το πετυχαίνουμε;

Οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν πολλαπλές πληρωμές (εμβάσματα ή μεταφορές πίστωσης) προς λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό με την αυτοματοποιημένη διαδικασία μαζικών πληρωμών, χωρίς επιπλέον κόστος!

Η δυνατότητα παρέχεται μέσω της υπηρεσίας Optima e-banking και θα “λύσει” τα χέρια σε όσους πραγματοποιούν πλήθος μεταφορών προς προμηθευτές ή καλύπτουν υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως ποσού και με βάση το ημερήσιο όριο συναλλαγών που διαθέτουν.

Οι μαζικές μεταφορές εκτελούνται αυθημερόν μέσω ενός αρχείου μεταφορών και φυσικά μπορείτε να τις πραγματοποιείτε απλά και γρήγορα, 24/7.

Η διαδικασία είναι απλή:

Βήμα 1: Δημιουργείτε και εξάγετε ένα αρχείο μαζικών πληρωμών (ISO20022 xml)  είτε απευθείας από το σύστημα ERP της επιχείρησής σας, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Βήμα 2: Μεταφορτώνετε αυθημερόν το αρχείο μαζικών πληρωμών σε μορφή xml μέσω του Optima e-banking.

Βήμα 3: Το αρχείο πληρωμών εγκρίνεται από τους επιλεγμένους χρήστες της επιχείρησης (εφόσον υφίστανται εγκριτικά επίπεδα).

Αυτό ήταν! Όλες οι συναλλαγές που έχετε καταχωρήσει στο αρχείο, οι οποίες αφορούν μεταφορές εντός των λογαριασμών σας, σε λογαριασμούς τρίτων εντός της τράπεζας και σε άλλη τράπεζα (SEPA/SWIFT) θα εκτελεστούν αυτόματα!

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία μαζικών πληρωμών και τον οδηγό προδιαγραφών εδώ.