ΥΥπηρεσίες

Ειδική Διαπραγμάτευση

Είμαστε από τις πρώτες τράπεζες που  εισήγαγαν υπηρεσίες Ειδικής Διαπραγμάτευσης στην Ελλάδα.

Ενισχύστε τη χρηματιστηριακή ρευστότητα και εμπορευσιμότητα της επιχείρησής σας

Περιορίστε τις έντονες διακυμάνσεις της εταιρείας σας

Αυξήστε την αξιοπιστία και διαφάνεια της επιχείρησής σας

Shutterstock 157219337 B

Στην  Optima bank, ενεργούμε ως Ειδικός Διαπραγματευτής στις μετοχές, στα παράγωγα προϊόντα καθώς και στα εισηγμένα εταιρικά ομόλογα του ΧΑ, διατηρώντας ηγετική θέση. Η βασική υπηρεσία του Ειδικού Διαπραγματευτή είναι να παρέχει ρευστότητα στην αγορά με τη συνεχή παροχή εντολών αγοράς και πώλησης. Μέσω της Ειδικής Διαπραγμάτευσης, περιορίζονται οι έντονες διακυμάνσεις της αγοράς, αλλά και αυξάνεται η ρευστότητα και εμπορευσιμότητα των προϊόντων αυτών. Στην Optima bank, καλύπτουμε ως Ειδικός Διαπραγματευτής όλες τις βασικές κατηγορίες της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, όπως Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιώματα Προαίρεσης επί μετοχών και δεικτών καθώς και εταιρικά ομόλογα.

Παράλληλα, αποτελούμε έναν από τους κύριους διαπραγματευτές / αντισυμβαλλόμενους στο σύνολο των μη Εισηγμένων στο ΧΑ Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων (EMTN εκδόσεις), καθώς και σε επιλεγμένα κυβερνητικά ομόλογα. Στα εν λόγω αξιόγραφα η Τράπεζα παρέχει καθημερινά τιμές στην πελατειακή βάση της, θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες, συμβάλλοντας στη ρευστότητα των συγκεκριμένων αγορών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ειδικής Διαπραγμάτευσης, στα κάτωθι στοιχεία:

e-mail: marketmakingdesk@optimabank.gr
Τηλ.:   +30 210 8173421 / +30 210 8173447 
Fax:    +30 210 6896325

Ας μιλήσουμε

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.