ΥΥπηρεσίες

Ειδική διαπραγμάτευση

Είμαστε από τις πρώτες τράπεζες που εισήγαγαν υπηρεσίες Ειδικής διαπραγμάτευσης στην Ελλάδα.

Ενισχύστε τη χρηματιστηριακή ρευστότητα και εμπορευσιμότητα των μετοχών της εταιρίας σας

Περιορίστε τις έντονες διακυμάνσεις των μετοχών της εταιρείας σας

Shutterstock 157219337 B

Στην Optima bank, ενεργούμε ως Ειδικός Διαπραγματευτής στις μετοχές, στα παράγωγα προϊόντα καθώς και στα εταιρικά ομόλογα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατηρώντας επί σειρά ετών ηγετική θέση. Η βασική υπηρεσία του Ειδικού Διαπραγματευτή είναι να παρέχει ρευστότητα στην αγορά συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της εμπορευσιμότητας και στον περιορισμό των έντονων διακυμάνσεων των προϊόντων αυτών. Καλύπτουμε ως Ειδικός Διαπραγματευτής όλες τις βασικές κατηγορίες της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, όπως μετοχές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών και δεικτών καθώς και εταιρικά ομόλογα.

Παράλληλα, αποτελούμε έναν από τους κύριους διαπραγματευτές / αντισυμβαλλόμενους στο σύνολο των Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων που διαπραγματεύονται στις διεθνείς αγορές (Eurobond εκδόσεις). Στα εν λόγω αξιόγραφα η τράπεζα παρέχει καθημερινά τιμές στην πελατειακή της βάση, θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες, συμβάλλοντας στη ρευστότητα των συγκεκριμένων αγορών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ειδικής Διαπραγμάτευσης: 

e-mail: [email protected]
Τηλ.:   +30 210 8173421 / +30 210 8173447 
Fax:    +30 210 6896325