Μ

Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων

Στην Optima bank, πιστοί στη δέσμευσή μας να προσφέρουμε τη βέλτιστη τραπεζική εμπειρία, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις ουσιαστικά.

Μέσα σε μια κρίσιμη συγκυρία για την χώρα και με γνώμονα το να συμβάλουμε ουσιαστικά στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία λόγω της πανδημίας COVID-19, προχωρήσαμε στην λήψη των απαραίτητων εκείνων μέτρων, που θα διευκολύνουν τους πελάτες μας.

Παρέχουμε στο σύνολο των επιχειρήσεων, των οποίων η λειτουργία έχει επηρεαστεί από την υγειονομική κρίση, τη δυνατότητα να μεταθέσουν την καταβολή μέρους ή και του συνόλου των δόσεων του κεφαλαίου (χρεολύσια) των δανείων τους, για το διάστημα 1/4/2020 έως 31/12/2020.

Η διευκόλυνση αυτή θα εξετάζεται κατόπιν αιτήματος των επιχειρήσεων και μπορεί να πραγματοποιείται:

 με προσαύξηση των επόμενων δόσεων του δανείου ή/και

 με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου

Το μέτρο αυτό προκύπτει ως  συνέχεια σχετικής πρωτοβουλίας των ελληνικών τραπεζών και αφορά στους κλάδους που περιγράφονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Για την υποβολή αίτησης ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διευκόλυνσης μπορείτε να απευθυνθείτε στο στέλεχος της Optima bank που σας εξυπηρετεί.