Ε

Εγγύηση καταθέσεων

Εγγύηση καταθέσεων - ΤΕΚΕ

Ενημερωθείτε για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (www.teke.gr) στο οποίο συμμετέχουμε ως Τράπεζα στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων, πατώντας εδώ.