Ο

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Ως Optima bank, μέσω του ιστότοπού μας www.optimabank.gr παρέχουμε στον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτύου τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την τράπεζά μας και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, να περιηγηθεί στις σελίδες και να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Σκοπός αυτού του κειμένου είναι η παράθεση των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του ιστότοπού μας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης.

Η χρήση του ιστότοπού μας συνιστά απόδειξη ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους παρακάτω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον ιστότοπό μας και να μη συνεχίσει τη χρήση του.

Α. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπού μας (όπως ενδεικτικά: επωνυμίες, εμπορικά σήματα, διακριτικοί τίτλοι, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, σχέδια, video, ήχοι κ.λπ.) αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία της Optima bank ή και τρίτων παρόχων της και προστατεύεται από το εκάστοτε ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Optima bank η εν όλω ή η εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του ιστότοπού μας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη/χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλον σκοπό.

Β. Συμπεριφορά επισκεπτών/χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπού μας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και με τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Οφείλουν να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση του ιστότοπού μας και σε σχέση με αυτόν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπού μας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον ιστότοπό μας, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Σε περίπτωση κατά την οποία η Optima bank εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Optima bank εκ του λόγου αυτού.
Εφόσον, για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες, απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από την Optima bank, ο κάθε επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απόρρητου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημιάς δικής του ή της Optima bank από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

Γ. Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων χρήσης ή/και υλικού του διαδικτυακού τόπου

Ως Optima bank έχουμε δικαίωμα να τροποποιούμε οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις μέσω του ιστότοπού μας. Μετά την ανακοίνωση της κάθε τροποποίησης, η χρήση του ιστότοπού μας λογίζεται ως αποδοχή της τροποποίησης αυτής. Ως Optima bank διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να διαγράφουμε υλικό του ιστότοπού μας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Δ. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Μέσα από τον ιστότοπό μας μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες να μεταφέρονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε ιστότοπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. H παραπομπή σε άλλους ιστότοπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των επισκεπτών/χρηστών και η μεταφορά σε αυτούς γίνεται με ευθύνη των ίδιων των επισκεπτών/χρηστών. Ως Optima bank δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστότοπων και δεν εγκρίνουμε ούτε ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και για τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω αυτών των ιστότοπων. Επίσης, ως Optima bank δεν ευθυνόμαστε για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστότοπων τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά των επισκεπτών/χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων μέσω αυτών των ιστότοπων.

Ε. Περιορισμός ευθύνης

Ως Optima bank, χωρίς να εγγυόμαστε και συνεπώς χωρίς να ευθυνόμαστε, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπό μας να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανόμενης και της αμέλειας, δεν ευθυνόμαστε για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή ανακρίβεια των πληροφοριών, παρεμβολές, καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης πληροφοριών, πλαστοπροσωπία, παραβίαση κωδικών, εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνύματος ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσης αυτών των πληροφοριών. Το περιεχόμενο του ιστότοπού μας και η παροχή των πληροφοριών μέσω αυτού δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ότι συνιστούν οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή ή σύσταση. Ως Optima bank δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του ιστότοπού μας με οποιονδήποτε τρόπο.

ΣΤ. Λειτουργία και Ασφάλεια του ιστότοπού τόπου

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπού μας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Μολονότι χρησιμοποιούμε λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του ιστότοπού μας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημιά του χρήστη ή τρίτων (ενδεικτικά, στον εξοπλισμό, στο λογισμικό του, σε αρχεία του κ.λπ.), οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπού μας.

Ζ. Διαθεσιμότητα

Ο ιστότοπός μας δεν προορίζεται για διάθεση ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου η διάθεση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία.

Η. Εφαρμοστέο δίκαιο – Λοιποί Όροι

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση του ιστότοπού μας διέπονται από το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία αυτών των όρων καθώς και για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που σχετίζεται με τον ιστότοπό μας, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.