Α

Αναστολή προθεσμιών λήξης αξιογράφων λόγω Covid-19

Αναστολή προθεσμιών λήξης αξιογράφων

Αναφορικά με την αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων (π.χ. επιταγές), μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.