ΗΗλεκτρονική τραπεζική

Επικαιροποίηση στοιχείων μέσω του eGov KYC

Ξεχάστε τα δικαιολογητικά! Ενημερώστε τα προσωπικά σας στοιχεία online μέσα από το Optima e-banking και το Optima mobile app

Ενημέρωση προσωπικών στοιχείων online

Δεν απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα

Δεν απαιτείται να προσκομίσετε έγγραφα

Landingpage Greek

Εύκολα, γρήγορα, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα και προσκόμιση εγγράφων!

Η διαδικασία είναι απλή:

Βήμα 1: Συνδεθείτε στο Optima e-banking ή στο Optima mobile app

Βήμα 2: Μεταβείτε στο “Προφίλ’’ και επιλέξτε “Προσωπικά στοιχεία’’

Βήμα 3: Επιλέξτε “Ανανέωση στοιχείων’’

Βήμα 4: Εισάγετε τους κωδικούς TAXISnet που διαθέτετε

Βήμα 5: Παραχωρήστε τη συναίνεσή σας στην υπηρεσία eGov KYC για την ενημέρωση των στοιχείων σας

Βήμα 6: Επιβεβαιώστε τα στοιχεία σας και πραγματοποιήστε την ανανέωσή τους.

Σε περίπτωση που η διαδικασία ενημέρωσης των στοιχείων σας δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, επιβεβαιώσετε ότι είναι επικαιροποιημένα όλα τα στοιχεία σας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων εύκολα και online!

Ποια στοιχεία μπορώ να ενημερώσω μέσω του eGov KYC

Μέσα από την υπηρεσία του eGov KYC έχετε τη δυνατότητα να επικαιροποιήσετε online τα εξής στοιχεία:

  • στοιχεία ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας
  • στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, e-mail
  • στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας: διεύθυνση εργασίας
  • στοιχεία εισοδήματος: εισόδημα.

Ποιοι πελάτες μπορούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους online

Οι πελάτες οι οποίοι έχουν δυνατότητα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους online πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • είναι φυσικά πρόσωπα
  • διαθέτουν κωδικούς για την υπηρεσία του Optima e-banking
  • διαθέτουν κωδικούς TAXISnet, για να πραγματοποιήσουν την ταυτοποίησή τους και να συνδεθούν στην υπηρεσία eGov KYC
  • έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας σε ισχύ.