Σ

Συνεργαζόμενοι Οίκοι

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τους συνεργαζόμενους οίκους, καθώς και το απαιτούμενο πληροφοριακό υλικό επιλέγοντας τα παρακάτω links:

Optima asset management ΑΕΔΑΚ

Αναζήτηση Εντύπου βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές (KIID)

Αναζήτηση Ενημερωτικών Δελτίων (FACT SHEET)

Αναζήτηση περιοδικών Εκθέσεων (REPORTS)

Αναζήτηση Κανονισμών (PROSPECTUS)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV)

Blackrock

Αναζήτηση Εντύπου βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές (KIID)

Αναζήτηση Ενημερωτικών Δελτίων (FACT SHEET)

Αναζήτηση περιοδικών Εκθέσεων (REPORTS)

Αναζήτηση Κανονισμών (PROSPECTUS)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV)

Pictet

Αναζήτηση Εντύπου βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές (KIID)

Αναζήτηση Ενημερωτικών Δελτίων (FACT SHEET)

Αναζήτηση περιοδικών Εκθέσεων (REPORTS)

Αναζήτηση Κανονισμών (PROSPECTUS)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV)

Franklin Templeton

Αναζήτηση Εντύπου βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές (KIID)

Αναζήτηση Ενημερωτικών Δελτίων (FACT SHEET)

Αναζήτηση περιοδικών Εκθέσεων (REPORTS)

Αναζήτηση Κανονισμών (PROSPECTUS)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV)

Schroders

Αναζήτηση Εντύπου βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές (KIID)

Αναζήτηση Ενημερωτικών Δελτίων (FACT SHEET)

Αναζήτηση περιοδικών Εκθέσεων (REPORTS)

Αναζήτηση Κανονισμών (PROSPECTUS)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV)