Σ

Συνεργαζόμενοι Οίκοι

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τους συνεργαζόμενους οίκους, καθώς και το απαιτούμενο πληροφοριακό υλικό επιλέγοντας τα παρακάτω links:

Optima asset management ΑΕΔΑΚ

Έντυπο βασικών πληροφοριών για επενδυτές (KIID)

Ενημερωτικά δελτία (Fact sheet)

Περιοδικές εκθέσεις (Annual reports)

Περιοδικές εκθέσεις (Semi-annual reports)

Κανονισμοί (Prospectus - Regulations)

Κανονισμοί (Prospectus - Newsletter)

Καθαρή αξία ενεργητικού (NAV)

Ανακαλύψτε περισσότερα για την Optima asset management ΑΕΔΑΚ εδώ.


Blackrock

Έντυπο βασικών πληροφοριών για επενδυτές (KIID)

Ενημερωτικά δελτία (Fact sheet)

Περιοδικές εκθέσεις (Reports)

Κανονισμοί (Prospectus)

Καθαρή αξία ενεργητικού (NAV)


Pictet

Έντυπο βασικών πληροφοριών για επενδυτές (KIID)

Ενημερωτικά δελτία (Fact sheet)

Περιοδικές εκθέσεις (Reports)

Κανονισμοί (Prospectus)

Καθαρή αξία ενεργητικού (NAV)


Franklin Templeton, Legg Mason

Έντυπο βασικών πληροφοριών για επενδυτές (KIID)

Ενημερωτικά δελτία (Fact sheet)

Περιοδικές εκθέσεις (Reports)

Κανονισμοί (Prospectus)

Καθαρή αξία ενεργητικού (NAV)


Schroders

Έντυπο βασικών πληροφοριών για επενδυτές (KIID)

Ενημερωτικά δελτία (Fact sheet)

Περιοδικές εκθέσεις (Reports)

Κανονισμοί (Prospectus)

Καθαρή αξία ενεργητικού (NAV)

PIMCO

Έντυπο βασικών πληροφοριών για επενδυτές (KIID)

Ενημερωτικά δελτία (Fact sheet)

Περιοδικές εκθέσεις (Reports)

Κανονισμοί (Prospectus)

Καθαρή αξία ενεργητικού (NAV)

JPMorgan

Έντυπο βασικών πληροφοριών για επενδυτές (KIID)

Ενημερωτικά δελτία (Fact sheet)

Περιοδικές εκθέσεις (Reports)

Κανονισμοί (Prospectus)

Καθαρή αξία ενεργητικού (NAV)