ΝΤα νέα μας

Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο "Optima income ομολογιακό εσωτερικού"

Δελτίο τύπου

  • Διανομή ετήσιου μερίσματος, το οποίο για το 2023 εκτιμάται στο 2,80%
  • Σχεδιασμένο να προσφέρει μια εναλλακτική μορφή εισοδήματος
  • Περίοδος διάθεσης: 12.6.2023 – 23.6.2023

Αθήνα, 13.6.2023

Η Optima asset management ΑΕΔΑΚ, θυγατρική της Optima bank, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς και στις προσδοκίες των επενδυτών για ελκυστικές αποδόσεις, λανσάρισε το νέο αμοιβαίο κεφάλαιο (Α/Κ) ‘‘Optima income ομολογιακό εσωτερικού’’. Το νέο Α/Κ επενδύοντας στην ελληνική ομολογιακή αγορά, επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις θετικές προοπτικές που δημιουργούνται σε αυτή, με την αναμενόμενη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών και σταθερότητας στην ελληνική οικονομία.

Η περίοδος διάθεσης του νέου Α/Κ, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Optima bank, είναι από 12.6.2023 έως 23.6.2023 και όσοι επιλέξουν να επενδύσουν σε αυτό θα επωφεληθούν των βασικών χαρακτηριστικών του, όπως:

  • προκαθορισμένη λήξη (Ιούλιος 2028), οπότε και ρευστοποιείται και τα χρήματα αποδίδονται στους επενδυτές
  • δυνατότητα διανομής ετήσιου μερίσματος, το οποίο για το έτος 2023 εκτιμάται στο 2,80%
  • δυνατότητα συμμετοχής με ελάχιστο κεφάλαιο μόλις 1.000 ευρώ.

Ο CEO της Optima asset management ΑΕΔΑΚ κ. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης, δήλωσε σχετικά:

Σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας στην Optima asset management ΑΕΔΑΚ, είναι η σύνθεση των δεδομένων της αγοράς όπου παράλληλα με τη γνώση και την εξειδίκευσή μας, μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε επενδυτικά προϊόντα, συνεπή με την πορεία της οικονομίας και κυρίως με τις ανάγκες των επενδυτών και πελατών μας. Στόχος μας, να πρωτοστατούμε στις εξελίξεις προς όφελος των πελατών μας. Το νέο αμοιβαίο κεφάλαιο “Optima income ομολογιακό εσωτερικού”, ακολουθεί τo ευρύτερο κλίμα της αγοράς, προσφέροντας ελκυστικές αποδόσεις σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Α/Κ, το έντυπο “βασικών πληροφοριών PRIIPs KID” και το ενημερωτικό δελτίο, στην ελληνική γλώσσα, μπορούν να αντληθούν από τις ιστοσελίδες:

Συνεργαζόμενοι οίκοι

Optima income ομολογιακό εσωτερικού

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.