ΝΤα νέα μας

Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο ‘‘Optima income 2028 ομολογιακό’’

Δελτίο τύπου

  • 3,10% εκτιμώμενη ετησιοποιημένη μερισματική απόδοση για το 2024
  • Διανομή μερίσματος σε ετήσια βάση
  • Δυνατότητα συμμετοχής με χαμηλό ελάχιστο κεφάλαιο 1.000 ευρώ
  • Περίοδος διάθεσης: 22.1.2024 – 9.2.2024

Αθήνα, 22.1.2024

Η Optima asset management ΑΕΔΑΚ, θυγατρική της Optima bank, απευθυνόμενη σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και στόχο τη δημιουργία ετήσιου τακτικού εισοδήματος, λανσάρει το νέο αμοιβαίο κεφαλαίο “Optima income 2028 ομολογιακό”. Το νέο Α/Κ προσφέρει ευρεία διασπορά επενδύσεων με στόχο την εξισορρόπηση των επενδυτικών κινδύνων και ελκυστικές ομολογιακές αποδόσεις.

Η περίοδος διάθεσης του νέου Α/Κ, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Optima bank, είναι από 22.1.2024 έως 9.2.2024 και όσοι επιλέξουν να επενδύσουν σε αυτό, θα επωφεληθούν των βασικών χαρακτηριστικών του, όπως:

  • προκαθορισμένη λήξη (Δεκέμβριος 2028), οπότε και ρευστοποιείται και τα χρήματα αποδίδονται στους επενδυτές
  • για τη χρήση 2024, το εκτιμώμενο μέρισμα προβλέπεται να είναι 3,10% σε ετησιοποιημένη βάση
  • δυνατότητα συμμετοχής με ελάχιστο κεφάλαιο μόλις 1.000 ευρώ
  • πρόσβαση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών εταιρικών και κρατικών ομολόγων, με υψηλές αποδόσεις.

Ο CEO της Optima asset management ΑΕΔΑΚ κ. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης, δήλωσε σχετικά:

Ανταποκρινόμενοι στα δεδομένα της αγοράς και στις προσδοκίες των επενδυτών, εργαζόμαστε με στόχο να προσφέρουμε στους πελάτες μας εναλλακτικές επενδυτικές στρατηγικές. Η διάθεση στη αγορά του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου “Optima income 2028 ομολογιακό”, με εκτιμώμενη διανομή ετήσιου μερίσματος 3,10% για το τρέχον έτος, δυνατότητα συμμετοχής με πολύ χαμηλό κεφάλαιο και πρόσβαση σε επιλεγμένους εταιρικούς και κρατικούς τίτλους για διασπορά κινδύνου, προσφέρει την ευελιξία που αναζητά ο σύγχρονος επενδυτής.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Α/Κ, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών και το ενημερωτικό δελτίο, στην ελληνική γλώσσα, μπορούν να αντληθούν από τις ιστοσελίδες:

Συνεργαζόμενοι οίκοι
Optima income 2028 ομολογιακό

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.